iptables实战 网络安全

iptables实战

1、只对外开放某个端口 允许本地访问外部IP地址和端口号,通过设定白名单的方式可以防止本机去访问别的服务器。通过这种场景的设置,可以最大可能...
阅读全文
nginx

nginx

nginx 文章目录 nginx 1. nginx简介 2. nginx的特性与优点 2.1 nginx的特性 2.2 nginx的优点 3...
阅读全文